Khách Sạn Minh Thu 

Địa chỉ : Khu du lịch Quất Lâm - Thị Trấn Quất lâm - Giao Thủy - Nam Định

Tel : 03503893846

DĐ : 0918893846

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.khachsanminhthu.com 

 

le-tan